Konsulttimme ovat toimineet lukuisilla toimialoilla ylimmässä linjajohdossa ja konsulttina niin tuotannon kuin myynnin saralla. Konsulttien vahvoja teollisuudenaloja on mm. auto-, elintarvike ja juoma, energia, huonekalu ja interior, ICT, konepaja, kotitalouden kulutustavarat,  kemia, kuljetus- ja logistiikka, maatalous, matkailu, muovi- ja polymeeri, pakkaus, rakennusmateriaalit, tekninen tukkukauppa, TeVaKe, vähittäiskaupan eri alat.

Tarjoomamme kiteytys maittain

”ENTRY-STRATEGIA”,
MARKKINOILLE MENO STRATEGIAT

 • Markkina -ja kilpailututkimukset toimialoittain ja maittain
 • Jakelukanavaratkaisut ja markkinointistrategia
 • (Viennin) tuoteportfolioanalyysit, kärkituotteiden valinta – hinnoittelu
 • Myynnin käynnistäminen paikallisen konsultin tuella

PAIKALLISTUOTANTO, HANKINNAT

 • Tuotantomahdollisuuksien kartoitus: alihankinnat ja sopimusvalmistus
 • Kustannusanalyysit
 • Hankinta, ostot
 • Logistiset selvitykset (kuljetukset, varastointi)

HR ja PAIKALLISET LAIT ja NORMIT

 • Paikallinen rekrytointi tai tuki rekrytoinnissa
 • Kannattavuuslaskelmat mm investoinneissa
 • Kohdemaan lainsäädännölliset rajoitteet & mahdollisuudet
 • Kohdemaan sopimuskäytännöt